چطور از ۱۰۰% پتانسیل مغز استفاده کنیم و حتی پرواز کنیم!!!

 

احتمال میدم تا الآن که این فایل به دستتون می‌رسه، سال‌ها درس و دانشگاه و صدها کتاب و دوره رو پشت سر گذاشته باشید، اما حتی یک نفر هم در مورد مهم‌ترین دارایی شما یعنی مغز با شما صحبت نکرده باشد (با من همراه باشید برای یک اتفاق بزرگ $ مجید خزایی)

 

 

چرا تمرکز نداریم؟

 چرا نمی‌توانیم درست و حسابی به موضوعات مختلف فکر کنیم؟

چه‌کار کنیم تا توان ایده پردازی خلاقیت خود ر افزایش دهیم؟

آیا تمرکز ذهن چیزی دور از ذهن است؟

آیا می‌توان از بیش از ۱۰ % پتانسیل مغز استفاده کرد؟

 

 

همان‌طور که گفتم… قرار بر این شده که هم در مورد اهمیت تقویت قوای مغز صحبت کنیم و همچنین ۱۴ راهکار برای تقویت مغز نیز خدمت شما ارائه خواهم داد. شک ندارم این مقاله‌ای که می‌خوانید جزو پربارترین لحظات زندگی شما خواهد بود.

 

 

 

آبراهام لینکلن:

اگر ۸ ساعت برای خرد کردن تنه‌ی یک درخت زمان داشته باشم، ۶ ساعت آن را به تیز کردن تبرم اختصاص می‌دهم.

 

در این بخش آموزشی به شما یاد می‌دهم که چطور مهم‌ترین و قدرتمندترین تبر خود؛ یعنی مغز را تیز کنید.

 

اول‌ از همه قصد دارم یک نقل‌قول از خانم استر هیکس را برایت بازگو کنم، خانم هیکس نظریه بسیار قدرتمندی در مورد طیوری ذهن مطرح کرده‌اند، اسم این نظریه قانون ۶۸ ثانیه است…

 

 

 

آﯾﺎ می‌دانستید ﺗﺎ ﺧﻠﻖ هدفتان ﻓﻘﻂ ۶۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

 

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﻘﻂ ۱۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ واقعاً می‌خواهد، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ درمی‌آید ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻠﺐ می‌کند.

ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ۱۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ۶۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ می‌افتد ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ راه‌حل ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ، برآورده‌اش ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ سؤال ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ…

ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺳﺘﺮ ﻫﯿﮑﺲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ

(مجموعه‌ای ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ ‏) ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ:

۶۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ۱۷ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ آن‌ها ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺭﺍ به وجود می‌آورند.

۱۷ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻭﻝ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ درمی‌آورید.

۱۷ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﻭﻡ: به‌اندازه ۲۰۰ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ داده‌اید.

۱۷ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﻮﻡ: به‌اندازه ۲۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ داده‌اید.

۱۷ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ: به‌اندازه ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ داده‌اید.

ﮐﺎﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ کارهای ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ.

معمولاً ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ نمی‌تواند ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ می‌نامند …ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﺫﻫﻦ ﻭ.…

 

 

به‌راستی ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ می‌شوند ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ می‌کند ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻞ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺳﺖ.

 

امروزه علم به همگان ثابت کرده که همه‌چیز انرژی است و تمام زمین و آسمان و اجرام از انرژی تشکیل شده‌اند. خداوند هم انرژی منبع است.

وسیله دریافت و ارسال فرکانس در بر عهده مغز ماست. خداوند بزرگ‌ترین لطف ممکن را به ما انسان‌ها ارزانی داشته است.

 

 

شاید من و تو از لحاظ قد و وزن و چهره و مال و اموال به هم تفاوت داشته باشیم، اما در مورد مغز اصلاً این‌گونه نیست. تمام انسان‌های روی کره زمین، از یک سیستم مغزی ثابت برخوردار هستند. مغز من و تو و سایر افراد هیچ تفاوتی باهم ندارند مگر اینکه از همان ابتدا دچار اختلال‌های مغزی باشید؛ که خوشبختانه این‌طور نیست! شما مغز سالمی دارید!

 

 

 

– تمام اتفاقات ابتدا در مغز ما رخ می‌دهد، سپس روی جسم و درنهایت تمام اتفاقات پیرامون ما را شکل می‌دهد.

  • خستگی‌ها ناشی از مغز ماست
  • جسارت ناشی از مغز ماست
  • ایده‌های پول‌ساز ناشی از مغز ماست
  • فقر و بدبختی ناشی از مغز ماست

 

 

 

اگر واقعاً تصمیم گرفتی به اوضاع اطرافت سروسامان بدهی، راهی جز تغییر تنظیمات مغزت وجود ندارد. اگر شخصی را می‌بینی که پول و ثروت در اختیار دارد، این پول و ثروت در مغز اوست و برعکس اگر کسی در فقر و تنگدستی غرق شده، ناشی از تفکرات و عملکرد مغز اوست. مغز در هر حال فکر می‌کند و از خودش انرژی‌هایی با بار‌های متفاوت ساطع می‌کند.

 

 

این‌گونه می‌گویم از خود انرژی ساطع می‌کند چون مغز دائماً در حال فکر کردن است و با فکر کردن انرژی می‌بخشد… اینکه می‌گویم انرژی با بارهای مختلف ارسال می‌کند، قدرت و بار انرژی ارسالی به خیلی چیزها بستگی دارد. مسلم است که هرچه ذهن متمرکزتر باشد، انرژی پرتراکم‌تری ارسال می‌کند.

 

 

 

تراکم و حجم بالای انرژی مغزی، به نفع شماست. کسانی که زودتر از بقیه موفق می‌شوند، کسانی هستند که مغز خود را بیشتر از بقیه تقویت کرده‌اند.

حتماً کسانی را دیده‌اید که تا به یک موضوعی فکر می‌کنند، یک ساعت بعد اتفاق می‌افتد. یا اینکه خودت، در برهه‌ای از زمان، برایت اتفاق افتاده که چنددقیقه‌ای در فکر یک پروژه بزرگ بودی، یک ساعت بعد موبایلت زنگ خورد و یک پیشنهاد عالی به همان شکلی که فکر می‌کردی، بهت پیشنهاد شد.

 

 

این‌گونه مواقع، احساس خوبی به آدم دست می‌دهد، انگار جادوگر شدیم! درواقع این اصلاً جادوگری نیست، بلکه قدرت طبیعی انسان است که از خداوند متعال دریافت کرده است.

همه ما می‌دانیم قدرت هر انسان در مغز اوست نه زور و بازو… اگر مغز ما نبود تفاوت خاصی با سایر موجودات نداشتیم. از لحاظ ظاهری خیلی از حیوانات از ما زیبا‌تر و البته قوی‌تر هستند.

 

 

 مغز هر انسان تقریباً ۹ سانت و ۲ میلی‌متر است. بیشتر حجم مغز مثل بدن، از آب تشکیل شده است و آن بخشی که آب نیست، متشکل از مقداری چربی است. این ظاهر مغز است اما در باطن خود دنیایی ماورایی را جای داده است.

مغز قدرتمندترین و پیچیده‌ترین چیز در کائنات است، مغز ابزار موفقیت ماست. خوشحال باشید که از امروز به بعد خیلی خوب با مغز خود آشنا شدید و به‌نوعی آشتی کردید. اتفاقات خیلی خوبی در راه است!

 

 

 

 

نکته مهم:

از همین حالا به بعد خیلی زیاد به مغز خود توجه کنید. هر وقت توجه کنید متوجه می‌شوید، مغز در چه حالتی است.

  • شاید استراحت نیاز داشته باشد
  • شاید به آب نیاز داشته باشد
  • شاید خنده و شادی

هرگاه به مغزت توجه کنی، به مهم‌ترین عضو بدنت توجه کرده‌ای.

 

اکثر آدم‌ها از حدود ۵% پتانسیل مغز خود استفاده می‌کنند، اگر این ۵% برسد به ۱۵% انسان توان پرواز کردن پیدا می‌کند. خیلی جالب است!

شکرگزاری کنیم همین الآن بابت خداوندی که این قدرت به ما عطا کرد‌ه است

 

 

 

 

 

 

۱. پیاده‌روی:

بزرگانی همچون آلبرت انیشتین و ارسطو حداقل یک نوبت در طول روز پیاده‌روی می‌کردند. پیاده‌روی و خالی کردن ذهن باعث ایجاد افکار جدید می‌شود.
آیا تابه‌حال شده که جواب یک مسئله مهم کسب‌وکار خود را زمان پیاده‌روی به دست آورید. هم برای من شده و هم برای شما
حال زمان آن شده که بیشتر از قبل برای پیاده‌روی وقت بگذاریم

 

 

۲. استراحتک:

استراحتک به معنای چرت است. چرت همان خواب کوتاه و سبک است. این استراحتک ها خوراک مغز هستند. مغز در خواب سبک بیش از خواب‌های سنگی انرژی و حیات پیدا می‌کند. بسیاری از مخترعین و دانشمندان ایرانی و خارجی هم قبل ظهر و هم بعدازظهر چرت می‌زدند.

دقیق مثل زمانی که باشگاه هستید و لابه‌لای حرکات ورزشی، استراحت می‌کنید، باید لابه‌لای فعالیت‌های خود به مغز استراحت بدهید، چون در غیر این صورت از بازدهی آن کاسته می‌شود.

 

 

۳. اکسیژن و گلوکز:

تغذیه مغز ما بیش از هر چیزی اکسیژن و گلوکز است.

اکسیژن که رایگان است، به‌شرط آنکه تنفس عمیق‌تر داشته باشید و لزوماً از بینی نفس بگیرید. طبیعتاً هر چه محیط پیرامون شما، سرسبزتر و طبیعی‌تر باشد، اکسیژن خالص‌تری تنفس خواهید کرد.

نکته مهم: اگر در شهر‌های شلوغ زندگی می‌کنید، حداقل در هر ماه، به یک شهر خلوت و خوش و آب‌وهوا سفر کنید. هم سفر کردن خواص بسیاری برای خلاقیت و آرامش مغز دارد و هم تنفس اکسیژن خالص‌تر…

 

 

 

گلوکز:

میوه‌ها حاوی گلوکز طبیعی هستند.

تونی رابینز:

پیشنهاد حتی شده اتومبیل خود را بفروشید و یک آبمیوه گیری درجه یک تهیه کنید. هر روز صبح اولین غذای شما یک لیوان میوه تازه باشد.

صبحانه هر چقدر گیاهی و سبک‌تر باشد؛ مغز در طول روز بهتر کار خواهد کرد.

معمولاً افرادی که بیش‌ازحد مجاز گوشت مصرف می‌کنند به‌مرورزمان، بازدهی مفید مغز خود را از دست می‌دهند.

نکته:

قند شیمیایی را از روی میز خود بردارید و بجای آن از شکر و توت خشک و خرما استفاده کنید.

این حبه‌های قند، دزدان کارایی مغز شما هستند.

 

 

 

۴. استحاله نیروی جنسی:

به اوج رسیدن نیروی جنسی هر فردی، نشانه‌ی بدن سالم اوست. بدن سالم عموماً در ماه ۲ تا ۴ بار انرژی جنسی بسیار بالایی را احساس خواهد کرد.

هم به خودم هم به شما پیشنهاد می‌کنم به سبک افراد تاپ دنیا یا این نیرو برخورد کنیم…

 

بسیاری از بزرگان تاریخ انرژی جنسی خود را استحاله _تبدیل می‌کردند
آن‌ها زمانی که اوج گرفتن این انرژی را حس می‌کردند، بجای اینکه آن را هدر دهند، این نیروی خارق‌العاده را به موفقیت و شاهکارهای بزرگ تبدیل می‌کردند.

 

 

 

 

راهکار تبدیل نیروی جنسی:

خیلی ساده است. هرزمانی که در بدن شما این انرژی اوج گرفت و فوران آن را در مغز خود احساس کردید، بدانید که الآن مغز شما در اوج عملکرد قرار دارد.

 

حال دو راه دارید:

یا آن را به طرق مختلف تخلیه کنید

یا آن را به شیوه بسیاری از بزرگان تاریخ (همان‌طور که ناپلئون هیل در کتاب معروف بیندیشید و ثروتمند شوید گفته است) این نیروی عظیم را استحاله یا تبدیل کنیم

 

چطور استحاله صورت می‌گیرد؟

وقتی شهوت اوج گرفت، نشانه‌ی این است که در حالت خوبی هستید. انرژی وسیع شما بیدار است. الآن دست به هر کاری بزنید، احتمال موفقیت شما حداقل ۳ برابر است. به این دلیل که مغز شما در اوج عملکردی است که می‌تواند باشد. (هدر ندادن آن بسیار مهم است و دست بکار شدن برای خلق یک ایده و شاهکار در زمانی که شهوت بالایی را حس می‌کنید)

متأسفانه عموم افراد تمام جوامع به‌محض حس کردن اوج خیال می‌کنند که الآن زمان خالی کردن خود است!!!

 

 

۵. مراقبت در برابر اشعه الکترومغناطیسی:

وای فای و تلویزیون و رادیو و موبایل و هر چیزی که دارای گیرنده و فرستنده اشعه باشد، برای مغز و پوست شما بشدت مضر هستند. این امواج بخصوص در تهران تا حدی شده که شبیه یک ماکرویو در حال پخت‌وپز انسان‌ها شده است.

این وظیفه شماست که در برابر این اشعات فوق‌العاده مضر مراقبت کنید.

در منزل و محل کار خود کاکتوس و سنگ نمک نگهدارید. اول صبح و آخر شب اسپند دود کنید تا هوا را پاک‌سازی کند.

 

راه‌کار ویژه:

استفاده از دستبندها و گردنبندهای ضد اشعه الکترومغناطیسی.

بسیاری از سایت‌های ایرانی هستند که چنین محصولاتی در شکل‌ها و طرح‌ها و با میزان قدرت خاص، به فروش می‌رسانند. در دل این محصولات تکه‌های کوچکی از سنگ‌های آتش‌فشانی بکار رفته است. این سنگ‌ها دارای بار مغناطیسی بسیار منفی هستند. اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی از این محصولات را استفاده می‌کند توسط بار انرژی بسیار منفی، میزان بار انرژی منفی را خنثی می‌کنند. منفی در منفی؛ مثبت

 

 

 

۶. جلوگیری از آلودگی اطلاعات:

آلودگی اطلاعات ذهنی هم به میزان آلودگی محیط و اشعه الکترومغناطیسی مهم هستند.

آلودگی ذهنی به معنای اطلاعات زیاد و به‌دردنخور است. قرار نیست ما ویکی‌پدیا شویم. اصلاً هم قرار نیست لغت‌نامه دهخدا شویم.

توصیه می‌کنم به سبک بزرگان و افراد سطح بالای جوامع، فقط اطلاعات کاربردی و عمیق در مورد کار موردعلاقه خود به دست آورید. اطلاعات عمومی را دور بیندازید.

 

 

۳ غول آلودگی اطلاعات مغز:

 

۱. موبایل:

استفاده بیش‌ازحد و سردرد آور، اصلاً کار به صلاحی نیست. من همیشه این را می‌گویم: اگر برای استفاده مفید از شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی دارید که واقعاً عالیه… من هم در طول سال‌های اخیر خیلی عالی از شبکه‌های اجتماعی که در ایران پرطرفدار است، بهره برده‌ام؛ اما به‌هیچ‌عنوان دوست نداشتم بابت سرگرمی و وقت‌گذرانی در آن‌ها حضورداشته باشم.

 

۲. تلویزیون:

تلویزیون چیز بدی نیست، امام متأسفانه برنامه‌های سریالی بسیار منفی و انتشار اخبار منفی باعث ترس و کمبود بازدهی مغز شما می‌شود. اگر مایل بودید، مثل من می‌توانید یک‌بار برای همیشه با این جعبه سمی و کشنده خداحافظی کنید و کارهای جالب‌تری را جایگزین آن کنید

 

۳. موسیقی:

موسیقی عالی است، من عاشق موسیقی هستم و حدود ۸ سال است که آواز تمرین می‌کنم؛ اما چرا از موسیقی به‌عنوان یک دام بزرگ نام بردم؟

منظور من موسیقی‌های احساسی منفی است. موسیقی با توجه به ریتم و آهنگ خاصی که دارد، به‌راحتی احساس شما را درگیر می‌کند؛ و خیلی راحت حرف خواننده در مغز شما اثر می‌گذارد.

 

راهکار:

موسیقی‌های مثبت و آرام‌بخش ایرانی و خارجی از اینترنت دانلود کنید. داخل ماشین و منزل و محل کار خود گوش بدید و لذت ببرید.

 

 

 

۷. آب و صدای آب:

بودن در کنار آب و حتی شنیدن صدای آب برای مغز شما، خاصیت بسیار زیادی دارد. دانشمندان به این موضوع پی بردند که مغز انسان هنگام، شنا و تفریح و ظرف شستن و حمام و سرویس رفتن، بازدهی بیشتری دارد.

 

حالا برنامه چطور میشه؟!

برنامه منظم برای تفریح در مناطقی که دارای رودخانه و دریاچه هستند داشته باشید. هر روز دوش بگیرید و ظرف بشویید. حداقل کاری که می‌توانید انجام دهید این است که صدای آب از اینترنت دانلود کنید. گوش دادان به صدای آب و بودند در کنار آب تفاوت زیادی باهم ندارد

 

نکته مهم:

مصرف آب سالم را فراموش نکنید. بیشترین حجم مغز ما را آب تشکیل داده است. بنابراین بیشترین تغذیه مغز من و تو هم آب هست. چه‌بهتر که در خانه از دستگاه تصفیه آب استفاده کنیم و آب سالم‌تر بنوشیم.

کسانی که آب بیشتری می‌نوشند، مغز فعال‌تری دارند.

 

 

۸. ارتباط با افراد متفکر و تیزهوش:

ارتباط با افراد رده‌بالا همیشه یک اصل موفقیت به شمار می‌رفته است.

اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، با ۴ نفر آدم ثروتمند دوست باشید

اگر می‌خواهید غمگین شوید، با ۴ نفر آدم غمگین دوست باشید

اگر می‌خواهید لاغر شوید، با ۴ نفر آدم لاغر دوست باشید

اگر می‌خواهید متمرکز و متفکر شوید، با ۴ نفر آدم متمرکز و متفکر دوست باشید

قرار گرفتن در محیط عین موفقیت است.

 

 

۹. یوگا و مدیتیشن:

 

ورزش عموماً پیاده‌روی و بدن‌سازی نیست، اگر خواستار آرامش و بالا رفتن تمرکز خود هستید، یوگا کار کنید.

مدیتیشن هم کار بسیار ساده و آرام‌بخشی است. یادگیری آن با خواندن دو تا مقاله انجام می‌شود. مدیتیشن در شلوغی‌های الآن زندگی بسیار کارساز است.

 

 

۱۰. مطالعه و یادگیری:

 

مطالعه کتاب و شرکت کردن در سمینارها و دوره‌های آموزشی شانه بیداری مغز شماست. اکثر افراد موفق طرفدار آموزش هستند آن‌هم آموزش غیردانشگاهی…برعکس افراد ناموفق جامعه که آموزش پذیر نیستند و به‌جز درس و دانشگاه سراغ هیچ کتبی نرفته‌اند.

 

 

۱۱. ورزش:

 

عقل سالم در بدن سالم. چطور انتظار داری بدون ورزش کردن مغزت خوب و صحیح کار کنه؟

بدون ورزش خیال قدرت یافتن مغز را از سر بیرون کنید!

 

 

۱۲. بخشش خود و دیگران:

کینه و حرص و عقده و طمع را یک‌بار برای همیشه رها کنید. همین حالا تمام کسانی را باعث اذیت و ناراحتی شما شده‌اند را ببخشید… ببخشید …

با بخشیدن سبک‌تر می‌شوید و مغز آمادگی رده‌های بالاتر می‌شود.

 

 

۱۳. خواب متناسب:

 

هر کس باید قلق خواب صحیح خود را پیدا کند.

برای من ۷ ساعت شاید برای شما ۴ ساعت و برای دیگری ۹ ساعت مفید باشد. همه ما بعد از سال‌ها زندگی اکنون می‌دانیم، بهترین ساعت خواب چیست. دقیقاً میدانیم باید در چه ساعتی بخوابیم تا صبح به‌راحتی و بدون زنگ موبایل بیدار شویم.

 

 

۱۴. خنده، شادی و رقص:

 

برنامه منظم برای خنده و شادی و تفریح و رقصیدن داشته باشید.

شعار من اینه: هر جا خوشی باشه خودمو میرسونم!

طرفدار شادی باشید، خندیدن را تمرین کنید و دوستان عبوس و ناراحت خود را از زندگی‌تان حذف کنید.

خنده سوخت مغز شماست. افراد باهوش افراد شاد و خوشحالی هستند. اگر در طول روز به‌اندازه کافی نمی‌خندید، مشکل هیچ‌کس جز خود شما نیست. جوینده یابنده است، اگر دنبال شادی باشید، سر راهتان قرار می‌گیرد.

 

 

تمام دانسته‌هایم در مورد اهمیت نیروی مغزی و تمام راه‌کارها در مورد افزایش قوای مغزی را برایت بازگو کردم. این ۱۴ مورد برای یک‌عمر موفقیت جشن گرفتن تو کافی هستند.

.
.
.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *