داوود رضایی هم اکنون بیش از ۱۳۰ شعبه فعال بستنی در ایران دارد و مالک کارخانجات بستنی نعمت است. زندگی‌نامه او

به شدت باورهای شما را زیر و رو می‌کند. در طول مطالعه زندگینامه وی در می‌یابید که ظرفیت‌های انسان چقدر بزرگ است.

برای تمام کسانی که قصد دارند برای خودشان کار کنند، مسیر زندگی کاری ایشان به شدت آموزنده است.