دوره‌ی مهارت‌های کاروکسب

.

.

می‌توانی میلیونر باشی حتی اگر تابه‌حال هیچ کسب‌وکاری نداشتی

 و هیچ سرمایه مالی یا ایده‌ای هم نداری

.

.

تهیه شده توسط: مجید خزایی