این کتاب یکی از انگیزشی‌ترین، لذت بخش ترین و کتاب‌هایی است که در زمینه کارآفرینی در ایران نوشته شده است.

از قدم برداشتن در مسیر هیجان انگیز، آموزنده و البته پر چالش کارآفرینی لذت ببرید. کتابی که یک بار می‌خوانید

و یک عمر از آن بهره می‌برید.