نوشته‌ها

انگیزه

چگونه با انگیزه باشیم؟

,
  هم برای من پیش اومده و هم برای شما و این یک صحنه خیلی آشناست... صبح ساعت 6، زنگ موبایل و هیچ حسی نداریم برای اینکه یه تکون کوچولو بدیم به خودمون... چند سال قبل وقتی موبایلم آلارم می‌داد، حالم از زندگی بهم میخورد. هیچ انگیزه ای برای …